Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56731
Title: Khẳng định vai trò chủ thể của người dân thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới
Authors: Bùi Thị Thu Hương
Keywords: Nông thôn mới
Người dân
Xây dựng nông thôn mới
Abstract: Thông qua việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cho thấy, bước đầu đã phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là việc giám sát của người dân trong xây dựng nông thôn mới... Việc lấy ý kiến đã giúp cho các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cũng như các đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những giải pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của nhân dân tại địa phương, đồng thời phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB3.20.B17.Vtro ng dan trong xd NTM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.