Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56735
Title: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động của người lao động trực tiếp tại các trung tâm phân phối thuộc công ty Vinafco
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Keywords: Vinafco
Động lực lao động
Người lao động
Trung tâm phân phối
Công ty Vinafco
Abstract: Mục tiêu của bài viết nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động của người lao động (NLĐ )trực tiếp tại các trung tâm phân phối thuộc Công ty Cổ phần Vinafco. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 06 nhân tố tác động đến động lực lao động của NLĐ trực tiếp là: Điều kiện làm việc; đào tạo thăng tiến; tiền lương và phụ cấp; bản chất công việc; đánh giá thành tích; chính sách của Công ty.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB3.20.B21.Ld truc tiep cac trung tam phan phoi Vinafco.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.