Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56736
Title: Thực trạng phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hà Nội
Authors: Bùi Thanh Tùng
Keywords: Thị trường
Sức lao động
Thành phố Hà Nội
Abstract: Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của cả nước. Trong những năm qua, Thành phố đã thu hút được nhiều nhà dầu tư trong và ngoài nước tham gia vào phát triển kình tế, tạo những bước chuyển biến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển thị trường sức lao động. Tuy nhiên, phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hà Nội có nhiều hạn chế, đòi hỏi những giải pháp cải thiện trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB3.20.B22.Ptrien thi truong suc ld HN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.