Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56758
Title: Bộ luật Lao động (sửa đổi) - Khung khổ pháp lý mới xây dựng quan hệ lao động và phát triển lực lượng lao động
Authors: Nguyễn Văn Bình
Keywords: Bộ Luật Lao động
Khung khổ pháp lý
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Abstract: Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 0/11/2019 có 17 chương, 220 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Kê từ Bộ luật Lao động được ban hành lần đầu tiên vào năm 1994 đến nay đã được sửa đổi, bổ sung 4 lần (vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012). Đây là lần thứ 5 Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản, toàn diện, tạo lập khung khổ pháp lý mởi xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển lực lượng lao động trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đưa pháp luật lao động của Việt Nam phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, phục vụ quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB5.20.B1.Bo luat ld sua doi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.