Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56758
Title: Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
Authors: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Keywords: Bản tổng hợp
Tiếp thu, giải trình ý kiến
Dự thảo luật
Luật bảo vệ và phát triển rừng
Kỳ 03
Khóa XIV
Description: Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp, tiếp thu, giải trình ngày 22/01/2017
Issue Date: 2017-01-22
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 105 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 03 (Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 21/06/2017)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • ba2c268d-79b4-4753-91a1-d5a10abfb81d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.