Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56781
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Ninh Bình
Authors: Phan Thế Công, Tô Thị Thanh Mai
Keywords: Quản lý
Đầu tư xây dựng cơ bản
Xây dựng
Ninh Bình
Abstract: Thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã bám sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình thực hiện đã cơ bản tuân thủ các trình tự, thủ tục đầu tư theo quá trình và các quy định của Nhà nước và của tỉnh. Việc quản lý chất lượng công quản lý vốn ngân sách về đầu tư xây dựng cơ bản tương đốì chặt chẽ, công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả. Mặc dù vậy, công tác này vẫn vướng phải một số hạn chế, cần những giải pháp tháo gỡ.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB5.20.B18.Qly du an dtru xdung co ban Ninh Binh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.