Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56796
Title: Những tiến bộ mới đây trong cải cách hệ thống nghiên cứu và phát triển ở một số nước
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: NC&PT
Nghiên cứu và phát triển
Khoa học
Công nghệ
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Mỹ
Abstract: Tổng luận thông tin về những xu hướng và những tiến bộ trong cải cách hệ thống nghiên cứu và phát triển trên thế giới, đặc biệt tại 3 nước: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, những nước có chiến lược đầu tư xứng đáng cho NC&PT và đều có thành tựu to lớn trong KH&CN.
Issue Date: 2010-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 45 trang, pdf.
Method: Thông tin Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 11-2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista-tl11_2010-Tien bo moi trong ccach Ngc phtrien 1 so nc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.