Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56800
Title: Phát triển và giữ vững thương hiệu cam sành: Trường hợp tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang
Authors: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Mai
Nguyễn Hạnh Linh
Keywords: Cam sành Hà Giang
Thương hiệu
Cam sành
Vĩnh Phúc
Bắc Giang
Hà Giang
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu quá trình phát triển và giữ vững thương hiệu cam sành tại các vùng trồng cam của Hà Giang, thông qua trường hợp nghiên cứu điển hình tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Từ đó, gợi mở những giải pháp nhằm phát triển và giữ vững thương hiệu cam sành trên địa bàn.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB6.20.B10.Ptrien va giu thuong hieu cam sanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.