Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56842
Title: Xu thế cải cách thị trường điện tại các nước đang phát triển
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Cải cách
Thị trường điện
Điện lực
Tổng luận
Abstract: Giới thiệu những phân tích về hiệu quả và năng suất của các công ty điện lực, mô hình cải cách ngành công nghiệp điện lực, đánh giá các phương án thích hợp về vai trò của khu vực nhà nước và tư nhân trong cung cấp tài chính và điện năng tại các nước đang phát triển. Kết luận và khuyến nghị cho chương trình cải cách toàn diện ngành điện lực tại Việt Nam.
Issue Date: 2012-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 68 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 2-2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl2_2012.Cai cach thtruong dien tai cac nc dang phtr.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.