Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56844
Title: Những định hướng mới trong chương trình hiện đại hóa khoa học và công nghệ của Trung Quốc
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Hiện đại hóa
Khoa học
Công nghệ
Trung Quốc
Tổng luận
Chuyển giao công nghệ
Abstract: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc huy động các nguồn lực để xúc tiến các chính sách và chương trình hiện đại hóa khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển một hệ thống đổi mới quốc gia có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Issue Date: 2012-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 68 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 4-2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl4_2012.Dinh hg trong HDH KHCN cua Trung Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.