Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56845
Title: Phát triển khoa học và công nghệ biển của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Biển
Đại dương
Tổng luận
Chính sách
Chiến lược
Abstract: Thông tin về sự phát triển Khoa học và công nghệ biển, chiến lược, chính sách phát triển Khoa học và công nghệ biển của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm các cường quốc Trung Quốc, Hoa Kỳ; Canada, Nhật Bản, Nga và một số nước như Ấn Độ, Hàn Quốc. Kết luận và khuyến nghị cho Khoa học và công nghệ biển của Việt Nam.
Issue Date: 2011-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 56 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 5-2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl05_2012.Phtr KHCN Bien 1 so nc va lanh tho tren TG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.