Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56886
Title: Chiến lược phát triển nông nghiệp ứng phó với biển đổi khí hậu trong thế kỷ 21
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chiến lược
Nông nghiệp
Biến đổi khí hậu
Tổng luận
Thế kỷ 21
An ninh lương thực
Abstract: Vấn đề biến đổi khí hậu và những tác động đối với các khu vực trên thế giới theo kịch bản thế giới nóng lên; tác động đến nông nghiệp và hệ sinh thái. Khuyến cáo về các chiến lược thực tiễn cần thiết để phát triển một nền nông nghiệp năng động có sức bền hơn trong thế kỷ 21.
Issue Date: 2013-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 48 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 2-2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl02_2013.Chluoc phtr Nong nghiep ung pho bien doi KH TK21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 807,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.