Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56901
Title: Khái niệm cường quốc tầm trung và liên hệ với Việt Nam
Authors: Lê Đình Tĩnh, Vũ Thị Thu Ngân
Keywords: Cường quốc
Việt Nam
Abstract: Bàn cờ chính trị quốc tế đương đại đang mở rộng khuôn khổ, cho phép những lực lượng khác cùng tham gia và thể hiện tiếng nói ở một mức độ nhất định, trong đó có các cường quốc tầm trung. Thực tiễn về vai trò và hành vi của các nước này gần đây đã thu hút sự quan tâm của giới học giả. Bài viết chỉ ra đặc trưng khái quát nhất về hành vi của các cường quốc trung, từ đó liên hệ và gợi mở một số hàm ý nghiên cứu cho trường hợp Việt Nam.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT3.20Khniem cuong quoc tam trung_VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.