Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56902
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorMạch Quang Thắng-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56902-
dc.description.abstractHồ Chí Minh trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất", chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc bởi sự tác động tích cực từ nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tác động từ Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Bài viết tập trung làm rõ ảnh hưởng này, đồng thời khẳng định lại những giá trị cốt lõi Luận cương đối với nền tảng tư tưởng của Đảng ta.-
dc.format.extent6 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectLuận cươngvi
dc.subjectV.L.Lê -Ninvi
dc.subjectHồ Chí Minhvi
dc.subjectDân tộcvi
dc.subjectThuộc địavi
dc.subjectĐảngvi
dc.titleẢnh hưởng của luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.L.Lênin đối với Hồ Chí Minhvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị - Số 03/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Ahuong cua Lcuong ve vđe dan toc thuoc dia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.