Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56910
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viên Quốc hội-
dc.creatorTrần Tuấn Sơn, Lê Duy Thắng-
dc.date.issued2020-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56910-
dc.description.abstractNgay từ những ngày đầu thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện tinh thần đoàn kết quốc tế, hết lòng hết sức tốt vượt mọi gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung, hoàn thành nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Phẩm chất thủy chung với bạn bè quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ là giá trị tốt đẹp, bền vững, phản ánh sâu sắc bản chất giai cấp công nhân tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội ta. Giữ gìn và phát huy tinh thần quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ là yêu cầu bức thiết, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên của quân đội ta trong mọi giai đoạn cách mạng.-
dc.format.extent6 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectQuân độivi
dc.subjectTinh thần quốc tếvi
dc.subjectBộ đội cụ Hồvi
dc.titleGiữ vững và phát huy tinh thần quốc tế của "Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Giu vung va phat huy tinh than qte cua Bđoi Cu Ho.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.