Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56911
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thanh Hải-
dc.date.issued2020-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56911-
dc.description.abstractTrong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã nhiều lần khẳng định giá trị khoa học, bản chất cách mạng, đổng thời bổ sung, phát triển sáng tạo, toàn diện lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội, làm cho Học thuyết Mác-Lênin về quân đội hoàn bị hơn và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Những nội dung V.I.Lênin bảo vệ, phát triển lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội là kim chỉ nam cho Đảng, Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình mới, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm trái, thù địch đòi "phi chính trị hóa" quân đội.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectV.I.Lê-ninvi
dc.subjectLý luậnvi
dc.subjectC.Mácvi
dc.subjectPh.Ăngghenvi
dc.subjectQuân đội cách mạngvi
dc.titleV.I.Lênin bảo vệ, phát triển lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội cách mạngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Lenin bve, phtrien, ly luan cua Mac, Ăngghen ve QĐCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.