Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56916
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhan Trọng Hào-
dc.date.issued2020-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56916-
dc.description.abstractĐộc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế có mối quan hệ tương tác biện chứng với nhau. Trong điều kiện ngày nay, một cách tất yếu, độc lập, tự chủ của quốc gia, dân tộc không thể biệt lập đứng ngoài hội nhập quốc tế; đồng thời hội nhập quốc tế cũng không thể không tính đến độc lập, tự chủ. Nhận thức và xử lý mối quan hệ này là bài toán của quốc gia, dân tộc. Bài viết tập trung làm rõ quá trình phát triển nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế qua gần 35 năm đổi mới.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectĐảngvi
dc.subjectĐộc lậpvi
dc.subjectTự chủvi
dc.subjectĐộc lập tự chủvi
dc.subjectHội nhập quốc tếvi
dc.titleSự phát triển nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tếvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Nthuc cua Dang ve mqh giua dlap tu chu _Hnhap qte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.