Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56928
Title: Thế giới 2014: Triển vọng kinh tế và đầu tư cho nghiên cứu và phát triển
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Kinh tế
Đầu tư
Tổng luận
Abstract: Giới thiệu khái quát về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu của một số nước và khu vực; dự báo về triển vọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển toàn cầu năm 2014.
Issue Date: 2014-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 60 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 1-2014
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl1_2014.TG2014.Trvong Kte Dtu cho NC&PT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 878,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.