Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56964
Title: Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Lã Trường Anh
Keywords: Pháp luật
Việt Nam
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Tổ chức xã hội
Abstract: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là vấn đề vô cùng quan trọng góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội. Bởi vậy, bảo vệ quyền lợi NTD luôn các quốc gia, các tổ chức quốc tế quan tâm. Ở Việt Nam, bảo vệ quyền lợi NTD được xác định là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Măc dù, các tổ chức bảo vệ NTD đã có những hoạt động rất tích cực nhưng vẫn cần khắc phục những khó khăn, bất cập về quy định pháp luật, về thực hiện bảo vệ NTD của các tổ chức xã hội mà đăc thù là Hội Bảo vệ NTD.
Advisor: Bùi Nguyễn Khánh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 188 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA LaTruongAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT LaTruongAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 602,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT eng LatruongAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 579,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_LaTruongAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 88,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.