Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56980
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Vang Phủ, Trần Thụy Quốc Thái-
dc.date.issued2020-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56980-
dc.description.abstractĐảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm cho rằng người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng đất ở nói riêng, các loại đất khác nói chung cũng như tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam đị định cư ở nước ngoài sở hữu, đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn nhằm khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đoàn tụ cùng gia đình cũng như đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectPháp luậtvi
dc.subjectQuyền sử dụng đất ởvi
dc.subjectNhà ởvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectĐịnh cưvi
dc.subjectNước ngoàivi
dc.titleHoàn thiện quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất ở, nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoàivi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.