Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56989
Title: Quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên - nền tảng của quản trị nhà nước hiện đại
Authors: Phạm Thị Duyên Thảo, Phan Thị Lan Phương
Keywords: Tài nguyên thiên nhiên
Quản trị nhà nước
Quản trị Nhà nước hiện đại
Tài nguyên
Abstract: Bài viết trình bày về quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề: Quản trị tài nguyên thiên nhiên trong tương quan với quản trị nhà nước hiện đại; các nguyên tắc quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên; các chỉ số quản trị tài nguyên thiên nhiên; quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP5.20.Qtri ben vung TNTN_nen tang quan tri nha nuoc hien dai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.