Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/57073
Title: Văn bản báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, Quốc hội khóa XIII
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Nghị quyết
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Bộ Công thương
Quốc hội
Kỳ họp thứ 4
Khóa XIII
Description: Văn bản báo cáo của Bộ Công thương về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, thứ 3 Quốc hội khóa XIII bao gồm một số nội dung về: Kiểm định, cắm mốc các công trình thủy điện; lộ trình xóa bỏ độc quyền đối với lĩnh vực điện năng; vấn đề cấp điện cho các xã chưa có điện...
Issue Date: 2012-11-05
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 35 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ tư (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 23/11/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9c1aa347-e6ab-4177-8831-fef960a7d7f4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 393,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.