Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57076
Title: Tín dụng ngân hàng góp phần xây dựng nông thôn mới các tỉnh Nam Trung Bộ
Authors: Huỳnh Thu Hiền
Keywords: Nông thôn mới
Nam Trung Bộ
Tín dụng ngân hàng
Abstract: Luận án đã hệ thống hoá khung lý thuyết về xây dựng nông thôn mới, làm rõ nội dung xây dựng nông thôn mới, tín dụng ngân hàng đối với xây dựng nông thôn mới, luận giải các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng ngân hàng trong xây dựng nông thôn mới. Luận án cũng đã tổng hợp những nghiên cứu về tín dụng ngân hàng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc và kinh nghiệm của hai tỉnh Nam Định, Bình Dương, qua đó, đúc kết được một số bài học kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần xây dựng nông thôn mới cho các tỉnh Nam Trung Bộ.
Advisor: Tống Thiện Phước, Nguyễn Thùy Dương
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 229 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN TS - HUỲNH THU HIỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LATS - HUỲNH THU HIỀN (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 640,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LATS - HUỲNH THU HIỀN (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 523,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THÔNG TIN ĐIỂN MỚI LATS (tiếng việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 145,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THÔNG TIN ĐIỂN MỚI LATS (tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 76,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.