Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57087
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Lan-
dc.creatorNguyễn Thị Lê Huyền-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other220-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57087-
dc.description.abstractLuận án phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về mang thai hộ nói chung và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nói riêng; Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về chế định mang thai hộ. Từ đó, luận án chỉ ra những vướng mắc, bất cập của pháp luật và thực tiễn thực hiện chế định về mang thai hộ tại Việt Nam. Luận án xây dựng phương hướng và giải pháp hoàn thiện chế định mang thai hộ. Trong đó, luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật với những luận giải khoa học, đảm bảo sự phù hợp về mặt lý luận và thực tiễn, có tính đồng bộ và khả thi.-
dc.format.extent220 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsĐại học Luật Hà Nộivi
dc.subjectMang thai hộvi
dc.subjectChế định mang thai hộvi
dc.subjectPháp luậtvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleChế định mang thai hộ theo pháp luật Việt Namvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN NGUYỄN THỊ LÊ HUYỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN NGUYỄN THỊ LÊ HUYỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 564,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTTA.ABSTRACT-DISSERTATION.NTLHUYEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 396,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin điểm mới - N.T.L.HUYỀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 276,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyen Thi Le Huyen [E][Checked].pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 84,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.