Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57100
Title: Các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Keywords: Tổ chức chính trị - xã hội
Quyền lực nhà nước
Kiểm soát quyền lực nhà nước
Việt Nam
Kiểm soát quyền lực
Abstract: Luận án tiến hành hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận về các tổ chức chính trị - xã hội; về vai trò, nội dung, phương thức, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội. Khảo sát, phân tích thực trạng; đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.
Advisor: Phan Xuân Sơn, Hồ Xuân Quang
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 186 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học Xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA NguyenTuanAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT NguyenTuanAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 326,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng NguyenTuanAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 272,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyenTuanAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 353,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.