Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57100
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan Xuân Sơn, Hồ Xuân Quang-
dc.creatorNguyễn Tuấn Anh-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other186-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57100-
dc.description.abstractLuận án tiến hành hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận về các tổ chức chính trị - xã hội; về vai trò, nội dung, phương thức, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội. Khảo sát, phân tích thực trạng; đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.-
dc.format.extent186 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsHọc viện Khoa học Xã hộivi
dc.subjectTổ chức chính trị - xã hộivi
dc.subjectQuyền lực nhà nướcvi
dc.subjectKiểm soát quyền lực nhà nướcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectKiểm soát quyền lựcvi
dc.titleCác tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nayvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA NguyenTuanAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT NguyenTuanAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 326,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng NguyenTuanAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 272,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyenTuanAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 353,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.