Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57106
Title: Phật giáo thời Lê sơ qua tư liệu Hán Nôm
Authors: Phạm Thị Chuyền
Keywords: Phật giáo
Thời Lê sơ
Hán Nôm
Abstract: Thông qua khảo cứu các nguồn tư liệu Hán Nôm, luận án góp phần làm rõ đời sống và ảnh hưởng của Phật giáo trong xã hội Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).
Advisor: Đinh Khắc Thuân, Nguyễn Ngọc Quỳnh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 188 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học Xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA PhamThiChuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT PhamThiChuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 486,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng PhamThiChuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 263,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_PhamThiChuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 370,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.