Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57107
Title: Dân ca trong đời sống văn hóa của người Khmer đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê Văn Hữu
Keywords: Đời sống văn hóa
Dân ca
Người Khmer
Đồng bằng sông Cửu Long
Abstract: Đề tài làm rõ thêm về nội dung, nghệ thuật, không gian diễn xướng của một số loại hình dân ca Khmer ĐBSCL và tác động của nó trong đời sống văn hóa của người Khmer ĐBSCL. Đề tài đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị của dân ca trong đời sống văn hóa của người Khmer ĐBSCL. Qua đó, kiến nghị đến các cơ quan hữu quan với mong muốn có đóng góp tích cực cho việc xây dựng chính sách liên quan đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị tinh thần của các dân tộc ít người, nói chung và người Khmer ĐBSCL, nói riêng.
Advisor: Lê Chí Quế
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 315 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Trà Vinh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN-AN-CAP-TRUONG_LE-VAN-HUU_101011406.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM-TAT-LUAN-AN-TIENG-VIET-_-LE-VAN-HUU-_-101011406.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 635,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM-TAT-LUAN-AN-TIENG-ANH-_-LE-VAN-HUU-_-101011406.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 561,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NHUNG DONG GOP MOI LUAN AN TIENG VIET _ LE VAN HUU _ 101011406_NEW.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 178,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NHUNG DONG GOP MOI LUAN AN TIENG ANH _ LE VAN HUU _ 101011406_NEW.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 89,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.