Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57113
Title: Văn xuôi về đề tài lịch sử viết cho thiếu nhi từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến nay
Authors: Trần Hải Toàn
Keywords: Văn xuôi
Đề tài lịch sử
Thiếu nhi
Cách mạng tháng tám năm 1945
Abstract: Luận án phân tích các đặc điểm, đánh giá những thành tựu của văn xuôi về đề tài lịch sử viết cho thiếu nhi trong nền văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 qua những trường hợp có ý nghĩa kết tinh. Từ đó rút ra một số vấn đề trong việc sáng tác văn xuôi về đề tài lịch sử viết cho thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; gợi ý đưa các tác phẩm, trích đoạn văn xuôi về đề tài lịch sử viết cho thiếu nhi vào nhà trường phổ thông.
Advisor: Lê Quang Hưng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 179 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA CẤP TRƯỜNG. BẢN IN 22.7.2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA TIẾNG VIỆT cấp TRƯỜNG 22.7.2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 554,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA TIẾNG ANH cấp TRƯỜNG 22.7.2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 456,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin kết luận mới của luận án T. Việt - T. Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 406,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.