Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57121
Title: Báo cáo kinh tế vĩ mô Qúy I năm 2018
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Báo cáo
Kinh tế
Qúy I
Năm 2018
Abstract: Tài liệu đưa ra bối cảnh kinh tế trong quý I năm 2018; diễn biến và triển vọng kinh tế vĩ mô; một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật; từ đó đưa ra một số kiến nghị.
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 61 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Bao cao Kte vi mo quy I_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.