Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57141
Title: Cổ phần hóa ảnh hưởng tới phúc lợi xã hội của lao động như thế nào? bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Cổ phần hóa
Phúc lợi xã hội
Lao động
Thực nghiệm
Việt Nam
Abstract: Tài liệu giới thiệu về nội dung cổ phần hóa ảnh hưởng tới phúc lợi xã hội của lao động như thế nào? bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam; tổng quan về bảo hiểm xã hội; phương pháp, số liệu và thống kê mô tả; kết quả và thảo luận; kết luận và hàm ý chính sách.
Issue Date: 2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 34 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.CPH va phuc loi xa hoi lao đong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 396,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.