Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57152
Title: Biến đổi văn hóa sinh kế của cư dân tại quần thể danh thắng Tràng An trước tác động của du lịch
Authors: Bùi Văn Mạnh
Keywords: Văn hóa sinh kế
Danh thắng
Tràng An
Cư dân
Du lịch
Abstract: Luận án đã nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án ở trong và ngoài nước theo 4 nhóm (sinh kế và văn hóa sinh kế; biến đổi văn hóa và biến đổi văn hóa sinh kế; biến đổi văn hóa do tác động của du lịch; và biến đổi văn hóa sinh kế của cư dân tại Quần thể danh thắng Tràng An trước tác động của du lịch.
Advisor: Phạm Duy Đức, Lê Xuân Kiêu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 206 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 930,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT-NGUYỄN VĂN MẠNH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.