Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57197
Title: Bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng
Authors: Trần Thị Xuân
Keywords: Nước sạch
Nông thôn
Đồng bằng Sông Hồng
Sông Hồng
Abstract: Kết quả phân tích thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng thông qua phân tích về thực trạng các phương thức bảo đảm quyền và kết quả thực hiện bảo đảm quyền từ các tỉnh ĐBSH, cho thấy: QTCNS được ghi nhận trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam; các cơ quan quản lý đã có những phương thức bảo đảm quyền trên phương diện pháp lý và thiết chế thực hiện hợp lý, góp phần quan trọng từng bước bảo đảm các nội dung của quyền về khả năng tiếp cận, trong đó chú trọng đến các đối tượng yếu thế, sao cho bảo đảm không bỏ ai lại phía sau với cơ chế phù hợp.
Advisor: Đinh Ngọc Vượng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 174 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA TranThiXuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT TranThiXuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 725,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng TranThiXuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 427,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_TranThiXuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.