Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57229
Title: Xây dựng lòng tin ở Châu Á-Thái Bình Dương: Lý thuyết, thực tiễn và một số bài học kinh nghiệm
Authors: Phạm Duy Thực
Keywords: Lòng tin
Châu Á
Thái Bình Dương
Xây dựng lòng tin
Abstract: Bài viết tìm hiểu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về xây dựng lòng tin (CBMs) ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua trả lời các câu hỏi: Vì sao đặc điểm triển khai CBMs ở châu Á-Thái Bình Dương khác với CBMs truyền thống? Bài học kinh nghiệm rút ra từ triển khai CBMs ở khu vực là gì? Bài viết gồm ba phần. Phần một phân tích cơ sở lý thuyết về lòng tin. Phần hai tìm hiểu về quá trình ra đời và phát triển của các biện pháp xây dựng lòng tin, lý giải sự khác biệt về triển khai CBMs ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương so với CBMs truyền thống. Phần ba rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các nước khu vực trong việc áp dụng CBMs.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 22 trang pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1 (120)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT1.20.Long tin o Chau A TBD_Lthuyet_thuc tien_bai hoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.