Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57232
Title: Tìm hiểu về quan hệ đặc biệt trong quan hệ quốc tế
Authors: Phan Chí Thành
Keywords: Quan hệ
Quan hệ quốc tế
Ý thức quốc gia
Ý thức hệ
Lòng tin
Đoàn kết đặc biệt
Abstract: Ngày nav trên thế giới có khoảng 50 cặp quan hệ song phương được coi là quan hệ đặc biệt, điển hình như quan hệ Anh - Mỹ, Nga - Bê-la-rút, Ấn Độ - Bu-tan, I-ta-li-a - Nam Lào... Va-ti-căng, Việt Nghiên cứu về quan hệ đặc biệt trở nên phổ biển trong ba thập kỳ gần đây. Tuy nhiên, các học thuyết quan hệ quốc tế giải thích về sự hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Việc tìm hiểu lý thuyết về quan hệ đặc biệt trong quan hệ quốc tế nói chung có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu các quan hệ đặc biệt của Việt Nam với một số đối tác quan trọng và phục vụ mục tiêu phân tích chính sách đối ngoại.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 20 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1 (120)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT1.20.Qhe dac biet trong qhe quoc te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.