Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57236
Title: Ngoại giao môi trường Việt Nam trong tình hình mới
Authors: Phùng Huy Hoàng
Keywords: Ngoại giao môi trường
Phát triển bền vững
An ninh môi trường
Abstract: Từ năm 1973 khái niệm về ngoại giao môi tnrờng đã được đề cập đến và hiện nay được sử dụng rất rộng rãi. Trong biisi cảnh Việt Nam đang đổi mặt với nhiều thách thức từ an ninh môi trường, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đôi khí hậu và phát triển bền vững đang là những nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm "ngoại giao môi trường" đánh giá ngoại giao môi trường Việt Nam hiện nay và chỉ ra những thách thức cần giải quyết trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 24 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT4.19. Ngoai giao moi truong VN trong tinh hinh moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.