Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57237
Title: Thành công, hạn chế và giải pháp thúc đẩy đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Nga
Authors: Vũ Dương Huân
Keywords: Việt-Nga
Chiến lược toàn diện
Quan hệ Việt-Nga
Abstract: Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Nga được thiết lập năm 2012, là một điểm sáng trong quá trình 70 năm quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nga. Bài báo này giải thích các thành công, hạn chế chính và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt - Nga. Về thành công, hợp tác chính trị - ngoại giao là một điểm sáng. Hợp tác kinh tế tăng trường nhanh. Hợp tác kỹ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng phát triển năng động. Bên cạnh thành công, còn không ít hạn chế: tổng giá trị thương mại hai chiều nhỏ; giáo dục đào tạo, văn hóa có nhiều khó khăn. Giải pháp thúc đẩv quan hệ có thể kể đến: đổi mới nhận thức về quan hệ Việt Nga, đàm phán ký kết các thỏa thuận họp tác mới, tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng người Việt ở Nga...
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 24 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT4.19. Thcong hche va giphap_Htac chien luoc toan dien Viet Nga.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.