Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57242
Title: Cuộc họp toàn thể lần thứ 12 hội đồng hợp tác an ninh Châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP) về duy trì hòa bình trong thời kỳ bất định: Hướng tới một khu vực tự cường và thích ứng hơn
Authors: Hoàng Oanh
Keywords: Cuộc họp
Lần thứ 12
Hợp tác
An ninh Châu Á-Thái Bình Dương
CSCAP
Hòa Bình
Abstract: Trong ngày 5-6/12/2019, Học viện Ngoại giao đã tô chức Cuộc họp Toàn thể CSCAP lần thứ 12 với chủ đề bất "Duy trì hòa bình trong thời kỳ định: Hướng tới khả năng tự cường và thích ứng cao hơn của khu vực". Đây là hoạt động học thuật, ngoại giao kênh 2 lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ hơn 200 đại biểu thuộc giới học giả, hoạch định chính sách và một số cựu chính khách đến từ các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của khu vực, đại diện các phái đoàn ngoại giao tại Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu trong nước. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Quốc phòng Ma-lai-xi-a Liew Chin. Nội dung cuộc họp gồm: Những chuyển động mới trong quan hệ nước lớn, các hệ lụy và các vấn đề an ninh khác, hướng xử lý.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.