Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57243
Title: Thực tiễn giải quyết tranh chấp về điều ước quốc tế và trường hợp của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)
Authors: Trương Ngọc Hiểu
Keywords: Tranh chấp
Điều ước Quốc tế
Ứng xử
Biển đông
DOC
Abstract: Việc xác định giá trị pháp lý của văn bản quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết tranh chấp quốc tế, đặc biệt là khi hình thức của điều ước quốc tế ngày càng có thêm nhiều biến thể. Kết quả là không ít văn bản quốc tế bị phủ nhận giá trị và không được công nhận là điều ước quốc tế mặc dù trên thực tế chúng có thể vẫn được vận dụng. Từ thực tiễn tiếp cận của các cơ quan giải quyết tranh chấp qua các vụ việc cụ thể, đặc biệt là vụ kiện giữa Phi-líp-pin-Trung Quốc năm 1993 trước Tòa trọng tài thường trực - PCA. Bài viết gợi mở một vài vấn đề liên quan đến các khía cạnh pháp lý đối với DOC cũng như những lưu ý về việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế của Việt Nam trong tương lai.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 18 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT4.19.Giai quyet trchap ve ĐƯQT_Tuyen bo ung xu o Bdong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.