Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57244
Title: Hội thảo quốc tế về biển đông lần thứ 11: " Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực"
Authors: Phạm Duy Thực
Keywords: Hội thảo Quốc tế
Biển đông
Lần thứ 11
An ninh
Khu vực
Abstract: Hội thảo Biển Đông 11 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 6 phiên toàn thể và 6 phiên bàn tròn song song, trong đó đáng chú ý có phiên đặc biệt kỷ niệm 25 năm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) có hiệu lực. Các phiên toàn thể của Hội thảo gồm: (i) Hiện trạng trên Biển Đông: mối đe dọa, rủi ro và cơ hội; (ii) Biển Đông trong chiến lược của các cường quốc; (iii) Phiên Đặc biệt kỷ niệm 25 năm Hiến chương của Đại dương; (iv) Biển Đông trong các Diễn đàn đa phương; (v) Ngăn ngừa sự cố và xây dựng lòng tin; (vi) Củng cố nền tảng hòa bình và trật tự dựa trên luật lệ. Các phiên bàn tròn song song gồm: (i) Giảm thiểu "vùng xám" để tăng cường quản lý biển; (ii) Bảo tồn nguồn cá cho thế hệ tương lai; (iii) Giải cứu đại dương khỏi ô nhiễm; (iv) Tranh chấp ở Biển Hoa Đông; (v) Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Sự hội tụ của hai đại dương; (vi) Các vùng địa cực: Những biên giới mới.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.