Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57247
Title: Tác động của khủng hoảng nhập cư đối với Liên minh Châu Âu
Authors: Bùi Nam Khánh, Nguyễn Thị Khánh Vân
Keywords: Kiểm soát biên giới
Khủng hoảng nhập cư
Nhập cư
Liên Minh Châu Âu
Abstract: Từ năm 2015, Liên minh châu Âu (EU) phải đổi mặt với cuộc khủng hoảng nhập cư lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý trên toàn thế giới bởi quy mô và độ phức tạp. Cuộc khủng hoảng đã tác động sâu sắc đến cuộc sống chính trị và quan hệ quốc tế, cũng như chính trị nội bộ của các nước thành viên EU. Vấn đề này cũng gây ra những chia rẽ trong nội bộ EU về thực hiện chính sách kiểm soát biên giới, đe dọa chế độ tự do đi lại trong nội khối. Trong bài viết, tác giả nghiên cứu, phân tích, đánh giá về tình hình và những tác động của cuộc khủng hoảng nhập cư từ năm 2015 đến nay đối với EU.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 24 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc tế
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT4.19.Tdong khung hoang nhap cu đvoi Lien minh Ch Au.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.