Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57293
Title: Bảo vệ động, thực vật hoang dã ở Việt Nam
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Bảo vệ
Thực vật
Động vật
Hoang dã
Việt Nam
Abstract: Báo cáo tổng hợp kết quả của 02 cuộc Tọa đàm khoa học liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ động, thực vật hoang dã ở Việt Nam, trong đó, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của chính sách, đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, bài học cho Việt Nam.
Issue Date: 2020
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 34 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_BaovedongvatthucvathoangdaoVietNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.