Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57331
Title: Báo cáo tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm 2020, các giải pháp chủ yếu đầy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020
Authors: Bộ Kế hoạch và đầu tư
Keywords: Báo cáo
Tình hình triển khai
Giải ngân kế hoạch đầu tư công
Giải pháp
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Năm 2020
Abstract: Báo cáo trình bày tình hình triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 và giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong những tháng còn lại.
Issue Date: 2020-08-21
Type: Báo cáo
Extent: 23 trang, pdf
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_B~1.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.