Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57333
Title: Kiến nghị một số điểm trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi
Authors: Nguyễn Trí Thâm
Keywords: Môi trường
Luật Bảo vệ môi trường
Bảo về môi trường
Abstract: Bài viết kiến nghị một số điểm trong luật Bảo vệ môi trường sửa đổi liên quan đến: Đánh giá tác động môi trường; trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; quản lý chất thải; phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường; quy chuẩn kỹ thuật môi trường; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường.
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf
Method: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp dự thảo luật Bảo vệ môi trường, tháng 5.2020
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Kien-nghi-mot-so-diem-trong-Luat-BVMT_HT1905_VIBONE.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 290,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.