Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57337
Title: Quan niệm và cách tiếp cận an ninh môi trường từ an ninh phi truyền thống
Authors: Bùi Xuân Việt
Keywords: Môi trường
An ninh môi trường
An ninh phi truyền thống
Cách tiếp cận
Abstract: Bài viết trình bày quan niệm về an ninh phi truyền thống và an ninh môi trường, cách tiếp cận.
Issue Date: 2019
Type: Kỉ yếu
Extent: 14 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.