Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57341
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐào Thanh Trường, Huỳnh Thanh Nhã-
dc.creatorĐỗ Văn Quang, Nguyễn Thị Quỳnh Anh-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57341-
dc.description.abstractBài viết tập trung phân tích sự chuyển dịch về tiếp cận nghiên cứu sinh thái xã hội từ đó đề xuất việc áp dụng và phát triển vấn đề chuyển đổi sinh thái tại Việt Nam.-
dc.format.extent11 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsKỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”vi
dc.subjectChuyển đổi sinh tháivi
dc.subjectChuyển đổi xã hộivi
dc.subjectDịch chuyểnvi
dc.subjectTiếp cận nghiên cứuvi
dc.subjectÁp dụngvi
dc.titleChuyển đổi sinh thái và xã hội: Sự dịch chuyển trong tiếp cận nghiên cứu và áp dụng tại Việt Namvi
dc.typeKỉ yếuvi
dc.source.methodKỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.