Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57354
Title: Hạt nhân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở
Authors: Bùi Tuấn Hùng
Keywords: An ninh
Trật tự
Hạt nhân
Cơ sở
Abstract: Bài viết trình bày về lực lượng hỗ trợ công an chính quy tại cơ sở qua đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện về mặt thể chế về vấn đề này.
Issue Date: 2020-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử xây dựng Đảng tháng 9/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử xây dựng Đảng tháng 9/2020
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.