Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57363
Title: Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi)
Authors: Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Báo cáo
Tác động
Luật Khoa học và công nghệ
Sửa đổi
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ họp thứ 4
Abstract: Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá tác động của dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi), bao gồm một số nội dung: bối cảnh ban hành Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi); sử dụng phương pháp RIA trong việc đánh giá dự thảo Luật; đánh giá tác động của nội dung dự thảo luật.
Issue Date: 2020
Type: Báo cáo
Extent: 64 trang; pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 23/11/2012).
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC dgia tdong Luat KHCN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 814,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.