Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57387
Title: Bầu cử công đoàn – Nền tảng quan trọng của tổ chức đại diện của người lao động
Authors: Dự án NIRF
Keywords: Bầu cử công đoàn
Tổ chức đại diện
Bầu cử
Công đoàn
Người lao động
Abstract: Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Dự án NIRF /Nhật Bản và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả và rút ra bài học từ Thí điểm Bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội
Issue Date: 2020
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 32 trang, pdf
Method: Dự án NIRF
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.