Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57415
Title: Sự cần thiết phải nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Khánh Ngọc
Keywords: Gia đình
Tòa án gia đình
Người chưa thành niên
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực trạng giải quyết dưới 18 tuổi tham gia tố tụng; sự cần thiết phải tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam; từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa GĐNCTN ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 1 (kỳ I tháng 1-2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND1.20.Toa an gia dinh va ng chua thanh nien_VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.