Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57427
Title: Một số vấn đề về quan hệ phối hợp giữa mặt trận tổ quốc Việt Nam với Tòa án nhân dân
Authors: Nguyễn Văn Pha
Keywords: Quan hệ phối hợp
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
Tòa án nhân dân
Tòa án
Abstract: Bài viết đề cập đến quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Tòa án nhân dân; một số kiến nghị, đề xuất.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 5 (kỳ I tháng 3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND5.20.Qhe phoi hop MTTQVN voi TAND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.